GTW Project

Szkolenia MS EXCEL - dla firm

          Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń MS Excel w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

          MS Excel to arkusz kalkulacyjny używany powszechnie zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach, a coraz częściej także w celach prywatnych. Szkolenia dedykowane są do osób pragnących przyspieszyć swoją codzienną pracę w zakresie analiz finansowych, raportów marketingowych czy też kontrolowania domowego budżetu.

          Oferujemy szkolenia na różnych poziomach: podstawowym (16h), średniozaawansowanym (24h) oraz zaawansowanym (32h). Kursy realizowane są w Tarnowie, w trybach popołudniowych oraz weekendowych – w zależności od preferencji uczestników.

          W ramach każdego szkolenia zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, w pełni wyposażone sale szkoleniowe wraz ze stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika, materiały szkoleniowe oraz catering w postaci przerwy kawowej.

          Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 50 do 80% dofinansowania do szkoleń w postaci bonów szkoleniowych. 1 bonem o wartości 45 złotych można opłacić 1h dydaktyczną zajęć. Podstawowy limit bonów wynosi 160 sztuk. Limity dodatkowe określane są w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Wsparcie mogą otrzymać pracownicy w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach oraz przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu z branż/sektorów wysokiego wzrostu.

          Oferujemy pomoc zarówno w procesie rekrutacji, jak i na każdym kolejnym etapie uczestnictwa w projekcie.

          Więcej szczegółów na temat projektu: LINK

          Szkolenia oferowane na Bazie Usług Rozwojowych:


GTW Project sp. z o.o. Siedziba główna:
ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 623 07 00, 14 626 80 18