GTW Project

GTW Project skutecznie aplikuje i realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specjalizujemy się w realizacji projektów szkoleniowych, nastawionych na zmianę kwalifikacji lub aktywizację zawodową osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Realizujemy projekty w ramach różnych działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, takich jak 6.1.1., 7.2.1. 7.4, 8.1.1, 8.1.2. W tym celu powstały nasze biura projektu, zlokalizowane w Tarnowie, Rzeszowie, Mielcu i Lublinie.

Informacje na temat poszczególnych projektów prezentujemy w osobnych zakładkach.GTW Project sp. z o.o. Siedziba główna:
ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 623 07 00, 14 626 80 18